Kdo může využít insolvence?

Dnes je insolvence skvělou možností, jak vyřešit naše aktuální dluhy. Podívejme se společně na to, kdo si o ni může požádat a komu bude s největší pravděpodobností samozřejmě také schválena. Prvním důležitým krokem je podívat se na to, co je insolvence. Jedná se o postup, v rámci kterého jsou řešeny naše dluhy. Tedy takové, které jsme dokázaly vytvořit jako fyzická osoba. A tím se dostáváme k první podmínce, která souvisí s tím, že insolvence je určena především pro fyzické osoby. Je samozřejmě jedno, zda pro muže a ženy, stejně jako je jedno, jestli žádáme jednotlivě, nebo využíváme například oblíbenou partnerskou žádost.

Insolvence je dostupná zaměstnancům i živnostníkům

Druhým důležitým faktem je to, že o danou možnost mohou požádat nejenom lidé v zaměstnání, jak tomu bylo běžné v minulosti. Aktuálně není problém, aby byla insolvence schválena i živnostníkům. Tedy těm, kteří podnikají. I pro ně může být připravena kalkulačka insolvence, kde si jednoduše spočítají, jaké budou podmínky toho, jak dlouho a v jaké výši budou následujících pět let splácet své dluhy. Rozhodně je třeba dodat i to, že právě u nich to nemusí být jenom dluhy soukromé, ale v některých případech i ty podnikatelské. I ty může mít zapsán registr dlužníků insolvence, jako takové, které jsou řešeny.

Insolvence fyzických osob je dostupná jednou za život

Tím, kdo může dané možnosti využít je také ten, kdo jí ještě nikdy předtím nevyužíval. Tím samozřejmě chceme říci to, že pokud vám již jednou byla insolvence fyzických osob schválena, podruhé na ni již nárok nemáte. Je tedy dobré si vše raději rozmyslet. Jelikož je sledování insolvence prováděno soudem, a to tím co přísluší k místu vašemu bydliště, můžete si být jisti, že ten podruhé nikomu žádost neschválí. Současná zákonná úprava totiž přináší jenom jednu šanci na to, jak můžeme takto jednoduše začít nový život.