Co byste měli vědět o oddlužení

Pro řešení vašeho úpadku si musíte k insolvenčnímu soudu podat žádost o odlužení a návrh na insolvenci. Shledá-li soud tyto dokumenty a veškeré přílohy v pořádku, do 15 dní je vynesen rozsudek a vy se ocitnete na cestě za novým začátkem.

Co dělat v případě zamítnutí návrhu na oddlužení

Návrh na oddlužení jako takový je vlastně formulář, ve kterém musí být všechny náležitosti jako údaje o dlužníkovi, příjmy za předchozí tři roky, dále seznam majetku a závazků. Návrh na povolení oddlužení musíte podat výhradně vy jako dlužník. Předejde-li vás věřitel a podá návrh na insolvenci, pak máte k dispozici 30-ti denní propadnou lhůtu a musíte podat návrh na oddlužení. Samozřejmostí je nemít dluhy z podnikání. Co dělat, pokud vám soud návrh na oddlužení zamítne? Může vyzvat dlužníka k doplnění informací. V případě úplného zamítnutí žádosti rozhodne soud o vyřešení úpadku dlužníka konkursem.

Schválení oddlužení fyzické osoby

Nám naopak otevře nové možnosti. Počítejte s tím, že pět let budete žít se životním minimem. Zaplatíte tak 30% svých dluhů. Při povolení oddlužení fyzické osoby věřitelé rozhodnou jakým způsobem proběhne. Jsou dvě cesty a to splátkovým kalendářem nebo zpeněžněním majetkové podstaty. Zpeněžnění majetkové podstaty se týká pouze vašeho aktuálního majetku, nezasáhne majetek, který nabydete v budoucnosti. Naopak splátkový kalendář vyžaduje přiznání všech příjmů, finančních darů i dědictví, ze kterého bude dluh umořen nebo vloženy mimořádné splátky. Finanční dary třetích osob u splátkového kalendáře nesmíte odmítnout. Věřitelé by to mohli považovat za podvod. Po celou dobu splácení musíte vykonávat zaměstnání. Pokud jste o práci přišli, musíte usilovat o nové. Rovněž nesmíte poskytovat věřitelům zvláštní výhody. Po splnění 5 let splátkového kalendáře vezme insolvenční soud na vědomí a vydá rozhodnutí proti kterému není přípustné odvolání.